Powerinit demonstrerar sitt Brand management center som innebär förenkling och kvalitetssäkring av organisationers marknadskommunikation. Enligt Bengt Sjöberg på Powerinit betyder det att man kan arbeta med originalframställning i skräddarsydda mallar, att man kan hantera sitt material på ett organiserat och säkert sätt samt dela ut det till de roller som ska ha tillgång till materialet. Företaget kommer också att lyfta fram sitt web-to-printverktyg Prepri.

Powerinit kommer förmedla budskapet om det de kallar ”Öppna flödet” till mässbesökare och kunder.
– Många av våra Brand management center-kunder använder sig av tryckerier som erbjuder vårt Prepri. De har då möjlighet att direkt vid originalframställningen, med ett knapptryck, få pris om tryckningen för den specifika trycksaken i aktuell upplaga och genomföra sin beställning sömlöst.