Tisdag 5 februari

10.00 Keynote: Innovation
Tobias Degsell, Combiner

Vi inleder mässans seminarier med Tobias Degsell som berättar om hur man frigör sin kreativitet. Under många år arbetade Tobias som curator på Nobelmuseet i Stockholm och han har många exempel på hur den fria tanken lett till banbrytande upptäckter. Han har föreläst för stora företag som Apple, Samsung, Agfa, men också för universitet som t.ex. Peking University, University of Zürich, IIT Delhi, och för organisationer som World Economic Forum och en förening för särbegåvade barn. I dag hjälper han företag över hela världen att tänka och agera nytt.

 

11.00 Digital kommunikation på fysisk plats
Kreativ chef Jesper Holmström och affärsutvecklingschef Olof Björn, Brand Factory

Hur kan man sätta tydligare kommunikationsmål för sin kommunikation i butik eller för andra fysiska möten? Föreläsningen handlar om hur den digitala kommunikationen kunden möter online kan förflyttas till den fysiska platsen och skapa en trovärdig helhet. På vilket vis samverkar den tryckta och den digitala kommunikationen idag? Handlar digitalisering om antingen eller, eller är det oftast både och?

 

11.40 Keynote: Ny teknik leder till nya berättarformer
Snövit Hedstierna

Snövit Hedstierna är expert på visuella trender och berättande inom design, film och konstnärliga uttrycksformer. Hon är internationellt känd för sitt unika konstnärskap och brett etablerad över världen där hon både verkar som konstnär, designer och regissör. Hon ser ny teknik som en positiv utmaning till att skapa innehåll som vidgar klassiska berättarmodeller och kommer närmare mottagaren. Något som bidrar till ett större mervärde.

 

13.00 Ingen väntar på dig! Vad väntar du på?
Ulf Sunnberg, North Bridge Consulting

Du väntar väl inte på att det skall ”lugna ner sig”…? Hur fungerar det digitala och analoga tillsammans nu och framåt? Vad har andra gjort och varför? Hur kan du komma igång och var börjar du?
Vad kan du erbjuda dina kunder imorgon?

 

13.45 Insyn i en produktorienterad kundresa
Michael Farkas, Media Global Viken

Michael har i många år arbetat med Ikeakatalogen och andra mycket stora bildanvändare. I sitt föredrag delar han med sig av sina tankar kring bilder som ska ses i många olika medier och hur man lagrar och hittar dem på bästa sätt.

 

14.30 Få ordning på dina säljkanaler – och skapa tillväxt
Henrik Frydendahl, LaserTryck

Henrik Frydendahl visar hur LaserTryck år efter år höjt sin omsättning med tvåsiffriga belopp. I sitt föredrag berättar han om LaserTrycks säljkanaler och hur de möter marknaden. Han utlovar också nya idéer som du kan ta med dig hem och använda för din egen tillväxt.

 

15.00 Har du råd att inte jobba standardiserat?
Martin Elofsson, projektledare, SIS, Swedish Standards Institute

Studien ’The Influence of Standards on the Nordic Economies’ visar att användningen av standarder har positiv inverkan på företagens och de nordiska ländernas utveckling. Presentationen tar avstamp i frågor som ”Varför ökar ett standardiserat arbetssätt försäljningen?”, ”Hur ser man till att följa gällande standarder och hur fungerar certifiering?” och ”Vilka möjligheter finns att vara med i arbetet inom SIS och ISO?”
Det handlar bland annat om att förenkla kommunikation, minska kostnader, öka kvaliteten, kunna delta i offentlig upphandling och nå nya marknader.

 

Onsdag 6 februari

10.00 Tema: Ekologiskt tryck
Moderator: Chefredaktör Bo Wallteg, Nord-Emballage

Efterfrågan på ekologiska produkter ökar snabbt. Men än mer ökar efterfrågan på förpackningsmaterial som är i balans med naturen. Därför tittar vi på vad bioplaster är och hur du trycker på dem på bästa sätt. Självfallet går vi också igenom krav och möjligheter med ekologisk kartong och wellpapp.

Katarina Elner-Haglund är lärare på Lunds Universitet. Hon har under många år arbetat med ekologiskt och miljömässigt hållbara förpackningar.

Göran Adler, civilingenjör på Iggesund, som har tagit fram en klimatmässigt CO2-positiv kartong.

 

11.00 Är vi redo för framtiden?
Thomas Janson, Business Development Manager, Iggesund Paperboard

Biomaterial spås en ljus framtid som barriärmaterial på kartong. Thomas Janson beskriver projekt hos Iggesund Paperboard och passar på att peka på lite trender inom kartong och förpackning, inte minst ur miljösynpunkt. Dessutom tar han upp begreppet ”connected packaging”.

 

11.30 Offentliga upphandlingar
Samtalet leds av Kaj Flick, Grafiska Företagen

Hur kan vi arbeta för att göra denna marknad så öppen som möjligt för så många tryckerier som möjligt. Ett samtal med upphandlare och tryckerirepresentanter. Du får med dig Grafiska Företagens Upphandlingsguide som du kan använda i dina kontakter med offentliga upphandlare. Samtalet leds av Kaj Flick, Grafiska Företagen

 

12.45 Ingen väntar på dig! Vad väntar du på?
Ulf Sunnberg, North Bridge Consulting

Du väntar väl inte på att det skall ”lugna ner sig”…? Hur fungerar det digitala och analoga tillsammans nu och framåt? Vad har andra gjort och varför? Hur kan du komma igång och var börjar du?
Vad kan du erbjuda dina kunder imorgon?

 

13.15 Insyn i en produktorienterad kundresa
Michael Farkas, Media Global Viken

Michael har i många år arbetat med Ikeakatalogen och andra mycket stora bildanvändare. I sitt föredrag delar han med sig av sina tankar kring bilder som ska ses i många olika medier och hur man lagrar och hittar dem på bästa sätt.

 

14.00 Få ordning på dina säljkanaler – och skapa tillväxt
Esben Mols, koncernchef LaserTryck

Esben Mols Kabell visar hur LaserTryck år efter år höjt sin omsättning med tvåsiffriga belopp. I sitt föredrag berättar han om LaserTrycks säljkanaler och hur de möter marknaden. Han utlovar också nya idéer som du kan ta med dig hem och använda för din egen tillväxt.

 

14.30 Byt fokus – efterbehandling först
Paul Jakobson, Marknadsdirektör Horizon

Integrera efterbehandling i hela arbetsflödet. Se på möjligheter som kan ge nya intäkter och en effektivare produktion. Paul Jakobson jobbar med affärsutveckling samt strategiska frågor i ett globalt, regionalt samt lokalt perspektiv.

 

15.00 Varför ska man CGP-certifiera sitt tryckeri?
Kaj Flick, Grafiska företagen, med en panel

Är det bara för att kunna marknadsföra sig eller har det någon större nytta internt?
Ett panelsamtal med representanter för tryckeri och kund, om nyttan och kraven på standardiserat och kontrollerat tryck i olika format. Samtalet leds av Kaj Flick, Grafiska Företagen

 

Torsdag 7 februari

10.00 Tema Produktionsutveckling Keynote: Framtidens produktion
Jon Haag, forskningsledare RI.se

Intelligent papper och nya möjligheter med cellulosa, är sådant som det bland annat forskas kring i Sverige i dag. Jon Haag ger en lägesrapport och sträcker ut en hand till hur forskningen och högskolorna kan bistå de tillverkande företagen i deras strategiska planering.

 

11.00 Så kommer du igång med robotar
Johan Åkerman och Roger Merken, Omron

Lär dig om fördelarna med att använda robotteknik i din produktion, som grafiskt företag eller skylttillverkare. Få tips och knep om hur automation och robotar kan bidra till ökad konkurrenskraft, lägre produktionskostnader och högre produktkvalitet.

 

12.20 Grafisk Grund gör kompetensen tydlig
Henrik Smedmark, Grafiska Företagen och Kenneth Edvardsson, GS-facket

Vilken kompetens krävs för att jobba i grafisk industri? För att hjälpa till att svara på den frågan har Grafiska Företagen och GS-Facket tagit fram Grafisk Grundvalidering.

Företag och experter har tillsammans sammanställt vilken grundkompetens som krävs och utifrån det tagit fram en validering som på ett kostnadseffektivt sätt synliggör kompetens och utbildningsbehov.
Grafisk Grund ger tillsammans med Industriteknik Bas företag och anställda verktyg för att säkra kompetensen i grafisk industri. Lyssna på representanter för Grafiska Yrkesnämnden samt experter som medverkat i utvecklingen.

 

13.00 Ingen väntar på dig! Vad väntar du på?
Ulf Sunnberg, North Bridge Consulting

Du väntar väl inte på att det skall ”lugna ner sig”…? Hur fungerar det digitala och analoga tillsammans nu och framåt? Vad har andra gjort och varför? Hur kan du komma igång och var börjar du?
Vad kan du erbjuda dina kunder imorgon?

 

13.45 Insyn i en produktorienterad kundresa
Michael Farkas, Media Global Viken

Michael har i många år arbetat med Ikeakatalogen och andra mycket stora bildanvändare. I sitt föredrag delar han med sig av sina tankar kring bilder som ska ses i många olika medier och hur man lagrar och hittar dem på bästa sätt.

 

14.30 Få ordning på dina säljkanaler – och skapa tillväxt
Esben Mols, koncernchef LaserTryck

Esben Mols Kabell visar hur LaserTryck år efter år höjt sin omsättning med tvåsiffriga belopp. I sitt föredrag berättar han om LaserTrycks säljkanaler och hur de möter marknaden. Han utlovar också nya idéer som du kan ta med dig hem och använda för din egen tillväxt.