Det finns inte någon planet B – den obekväma föreläsningen

Det finns inte någon planet B – den obekväma föreläsningen

Röda scenen

Är alternativa printmedier, kundnöjdhet och lågt ekologiskt avtryck en möjlig kombination? Välkommen till en utmanande föreläsning om dagens mediealternativ och deras resultat.