Digitalt förpackningstryck

Digitalt förpackningstryck

Röda scenen

Utmaningen vid tryck av förpackningar är normalt att lösningarna blir stora och dyra. Så här kan man istället tänka, när man vill köra något mindre upplagor – men fortfarande livsmedelsgodkänt och med hög kvalitet.