Keynote: Framtidens produktion

Keynote: Framtidens produktion

Blå scenen

Intelligent papper och nya möjligheter med cellulosa, är sådant som det bland annat forskas kring i Sverige i dag. Jon Haag ger en lägesrapport och sträcker ut en hand till hur forskningen och högskolorna kan bistå de tillverkande företagen i deras strategiska planering.