Grafisk Grund gör kompetensen tydlig

Grafisk Grund gör kompetensen tydlig

Blå scenen

Vilken kompetens krävs för att jobba i grafisk industri? För att hjälpa till att svara på den frågan har Grafiska Företagen och GS-Facket tagit fram Grafisk Grundvalidering.

Företag och experter har tillsammans sammanställt vilken grundkompetens som krävs och utifrån det tagit fram en validering som på ett kostnadseffektivt sätt synliggör kompetens och utbildningsbehov.
Grafisk Grund ger tillsammans med Industriteknik Bas företag och anställda verktyg för att säkra kompetensen i grafisk industri. Lyssna på representanter för Grafiska Yrkesnämnden samt experter som medverkat i utvecklingen.