Har du råd att inte jobba standardiserat?

Har du råd att inte jobba standardiserat?

Blå scenen

Studien ’The Influence of Standards on the Nordic Economies’ visar att användningen av standarder har positiv inverkan på företagens och de nordiska ländernas utveckling. Presentationen tar avstamp i frågor som ”Varför ökar ett standardiserat arbetssätt försäljningen?”, ”Hur ser man till att följa gällande standarder och hur fungerar certifiering?” och ”Vilka möjligheter finns att vara med i arbetet inom SIS och ISO?”
Det handlar bland annat om att förenkla kommunikation, minska kostnader, öka kvaliteten, kunna delta i offentlig upphandling och nå nya marknader.