Hur du lyckas med programmatisk annonsering

Hur du lyckas med programmatisk annonsering

Röda scenen

Digital annonsering har de senaste åren genomgått en stor förändring. Tidigare var du som annonsör tvungen att kontakta en site för att boka en kampanj. Programmatic Advertising har automatiserat denna process och skapat många möjligheter för dig som annonsör. Förutom alla möjligheter finns också en del risker och kostnader. För att lyckas och prestera bättre än dina konkurrenter måste du förstå förändringarna och lära dig att applicera de traditionella marknadsföringskunskaperna i de nya verktygen.
Denna föreläsning ger dig grunderna till att förstå Programmatic Advertising.