Inspirationsboken – från idé till marknadsföring

Inspirationsboken – från idé till marknadsföring

Röda scenen

För att förmedla värdet i den mängd av möjligheter som PÅ Media erbjuder, valde de att skapa en inspirationsbok. Få en inblick i hur de gick från idé till färdig produkt för att sedan använda sig av automatiserad marknadsföring för att få ut boken till rätt målgrupper.