Keynote: Ny teknik leder till nya berättarformer

Keynote: Ny teknik leder till nya berättarformer

Blå scenen

Snövit Hedstierna är expert på visuella trender och berättande inom design, film och konstnärliga uttrycksformer. Hon är internationellt känd för sitt unika konstnärskap och brett etablerad över världen där hon både verkar som konstnär, designer och regissör. Hon ser ny teknik som en positiv utmaning till att skapa innehåll som vidgar klassiska berättarmodeller och kommer närmare mottagaren. Något som bidrar till ett större mervärde.