Oändliga möjligheter med digital UV-print

Oändliga möjligheter med digital UV-print

Röda scenen

Vad är kärnan i UV-tekniken? Och, till vilka applikationer kan du använda UV-print?
Vi fokuserar på ett antal inspirerande exempel. Alla visar hur UV-print kommer att boosta ditt företag
mot nya produkter och lösningar för dina kunder.

(Föredraget hålls på engelska)