Offentliga upphandlingar

Offentliga upphandlingar

Blå scenen

Hur kan vi arbeta för att göra denna marknad så öppen som möjligt för så många tryckerier som möjligt. Ett samtal med upphandlare och tryckerirepresentanter. Du får med dig Grafiska Företagens Upphandlingsguide som du kan använda i dina kontakter med offentliga upphandlare.
Samtalet leds av Kaj Flick, Grafiska Företagen