Om olyckan skulle vara framme

Om olyckan skulle vara framme

Röda scenen

Många olyckor kan undvikas genom att tänka efter före. Ett skydd tas bort, och vips står man där med skador som kan bli allvarliga för både individ och företag.
Rickard Lindberg, Grafiska Företagens expert på säkerhet och hälsa berättar om de vanligaste felen man gör och hur de kan förebyggas.
Du får med dig en checklista för skyddsöversyn som du enkelt kan använda i ditt eget företag.