Tema: Ekologiskt tryck

Tema: Ekologiskt tryck

Blå scenen

Efterfrågan på ekologiska produkter ökar snabbt. Men än mer ökar efterfrågan på förpackningsmaterial som är i balans med naturen. Därför tittar vi på vad bioplaster är och hur du trycker på dem på bästa sätt. Självfallet går vi också igenom krav och möjligheter med ekologisk kartong och wellpapp.

Katarina Elner-Haglund är lärare på Lunds Universitet. Hon har under många år arbetat med ekologiskt och miljömässigt hållbara förpackningar.

Göran Adler, civilingenjör på Iggesund, som har tagit fram en klimatmässigt CO2-positiv kartong.

Moderator Bo Wallteg, Nord-Emballage