Varför ska man CGP-certifiera sitt tryckeri?

Varför ska man CGP-certifiera sitt tryckeri?

Blå scenen

Är det bara för att kunna marknadsföra sig eller har det någon större nytta internt?
Ett panelsamtal med representanter för tryckeri och kund, om nyttan och kraven på standardiserat och kontrollerat tryck i olika format.

Samtalet leds av Kaj Flick, Grafiska Företagen