Primotek

Primotek

Monternummer: D:30

Primotek kommer att visa upp tryckmöjligheter och metalliska effekter med Xerox produktionsskrivare Iridesse. De kommer även demonstrera affärs- och ordersystemet Haikom 2.0:

I februari ställer Primotek ut på Sign &Print- mässan. En betydelsefull mässa för företaget:

– Mässan är en hävstång för att säkra upp resten av året. Vi kommer att ha Iridessen där och även demonstrera Haikom 2.0 med helt nya delar, bland annat MIS-modulen, en orderhanteringsmodul. För oss betyder mässan jättemycket.

Karl Rise säger att grafisk bransch går mot allt mer on demand, och då måste man kunna erbjuda såväl stora som små volymer, ända ner till enstycksbeställningar. Fokus framåt för Primotek blir att hjälpa kunderna med detta:

– I grunden handlar det om att hitta och hjälpa kunder att bli mer lönsamma. Med Iridesse kommer nya möjligheter runt trycksakerna och Haikom och dess tjänster visar vad de kan göra för att hålla ner kostnaderna.