Teknograf

Teknograf

Monternummer: A:21

Komplett sortiment mät-och styrutrustning med spektrofotometrar samt programvaror från Techkon, Printflow, Bodoni , GMG OpenColor och X-Rite. De visas kopplade mot varandra i olika konfigurationer, som kompletta digitala arbetsflöden och färgstyrning av tryckpressar. Hur man styr trycket med digitala CxF-filer istället för slitna färgprover och Pantoneskalor. Hur man gör kompensationskurvor till CTP:n och ISO- samt Fograanpassar trycket är andra lösningar som visas.