Vinyl Remover / Vikiallo

Vinyl Remover / Vikiallo

Monternummer: H:11

Företaget vikiallo visar bl. a. deras Vinyl Remover VR15 och Transfer Weeder TW17. Två maskiner som underlättar vid avlägsning av spill av olika skär- och transferfolier. Det betyder markanta tidsbesparingar vid borttagning av foliespill.

Avfallet samlas kvar på rullen och kan lätt tas om hand så man slipper ömmande ryggar och skuldror på grund av dålig arbetsställning.

Vinyl Remover VR15 finns i flera olika färger, och passar till flera olika bord. (RollX, CWT, RollsRoller). Transfer Weeder TW17 har inbyggd värme, så transferfolien blir lättare att ta bort, säger Kim Harris från vikiallo.