Piltorps

Piltorp visar nya produkter inom plastsvetsning som till exempel kanter för öljetter.

De kommer att synas på mässan med produkter inom plastsvetsning och tar med sig en nyhet ifrån Leister, Hemtek ST. Det är en ny typ av maskin där man enkelt kan svetsa kanterna för öljetter, överlapp vid stora banderoller eller kederbandssvetsning.