Ewotech

Ewotech visar värdet av att fortsätta satsa på offset. Främst genom LED UV, där de korta led-tiderna och den höga kvalitén man kan erbjuda med LED UV tekniken gör den extra intressant, och inte minst en stor utmanare till de digitala alternativen.

De visar även flera vassa alternativ på maskinsidan, vilka hjälper tryckerier öka lönsamheten.

Ewotech erbjuder ett unikt helhetskoncept där de finns som partner i hela kedjan från rådgivning vid investering, till genomförande och inte minst supporten vid framtida produktion.